Даму стратегиясы

Даму мен қызметтің басым бағыттары мынадай функциялар мен міндеттермен айқындалған (Қазақстан Республикасының Үкіметі мен білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы (ЮНЕСКО) арасындағы Қазақстан Республикасында Орта Азия өңірлік гляциологиялық орталығын құру туралы Келісімнің (2-санат)6-бабы:

1. ғылыми-зерттеу қызметін үйлестіруді және оған қатысатын әртүрлі ұйымдар арасында ақпарат алмасуды нығайту

Орта Азиядағы жерүсті ағынының қалыптасу аймағындағы мұздықтардың, қардың және мәңгі тоңның жай-күйіне мониторинг жүргізу;

2. мұздықтар, қар және су үшін климаттың өзгеруінің салдарын ғылыми түсінуді тереңдету мақсатында ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру

ресурстар, сондай-ақ одан әрі қажеттіліктерді қалыптастыру

аймақтағы ғылыми зерттеулер;

3. Халықаралық гидрологиялық бағдарлама шеңберінде өңірлік және жаһандық бастамалармен байланысты, оның ішінде таулы аумақтардың гляциология, гидрология және климатология проблемаларына баса назар аудара отырып, өңірлік ғылыми-зерттеу бағдарламаларын әзірлеуді ынталандыру ЮНЕСКО (ХГБ);

4. қазіргі заманғы әдістер мен технологияларды, соның ішінде спутниктік суреттер мен ГАЖ технологияларын пайдалана отырып, қар мен мұздықтарға климаттың өзгеруі салдарын бағалау саласында білім беру және адами және институционалдық әлеуетті құру мен дамыту саласындағы күш-жігерді жүзеге асыру және үйлестіру;

5. Орта Азиядағы тау мұздықтарының еруіне байланысты болжамдар мен қаіп-қатерлер мәселелерінде ұлттық және өңірлік деңгейлерде шешім қабылдайтын тұлғалардың хабардар болу деңгейін арттыруға бағытталған бағдарламаны ұйымдастыру;

6. жүргізілген ғылыми зерттеулердің нәтижелерін теориялық және практикалық семинарлар, оқу курстары, конференциялар және мерзімді басылымдар арқылы кең ғылыми орталарда және ХГБ желілерінде тарату.