«География және су қауіпсіздігі институты» АҚ, Қазақстан (ingeo.kz)

РҒА СБ «П. И. Мельников атындағы тоңтану институты» ФМБ ҒМ https://mpi.ysn.ru/ru/)
География және экологиялық ғылымдар департаменті, Рединг университеті, Ұлыбритания (https://www.reading.ac.uk/geographyandenvironmentalscience/)

Меморандум КНУ және ЦАРГЦ